Web master: Frank Kraak

Education Fund Holy Family Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:  Dhr. F.A.J.T.  Kraak (Voorzitter) Mw. S.A.M. Hartman - van Dijk (Secretaris) Dhr. P.L.A. Gruijthuijsen (Penningmeester) Mw. S.W.C. Heeren (Lid) Dhr. H. Tieleman (Lid)