Web master: Frank Kraak

Education Fund Holy Family

Sponsoring

Het bestuur van de stichting staat er borg voor dat uw bijdragen aan de de Stichting volledig ten goede komen aan de kinderen in Ofcolaco. Alle normale organisatiekosten (inclusief de reiskosten voor regelmatige bezoeken aan het Holy Family Care Centre) zullen door de bestuursleden zelf worden gedragen.


U kunt de stichting op verschillende manieren ondersteunen:


  1. U doet een incidentele gift om uw betrokkenheid met de kinderen in Ofcolaco kracht bij te zetten. Ieder bedrag -hoe klein ook- is welkom.
  2. U wordt donateur van de stichting en bepaalt per jaar welk bedrag u voor de kinderen in het Holy Family Care Centre kunt missen.
  3. U wordt donateur voor een vast bedrag per jaar.
  4. U verbindt zich voor een periode van 5 jaar aan een periodieke schenking
  5. U adopteert een kind in Ofcolaco voor een periode van 5 jaar
  6. U kent een legaat toe aan de stichting.


Giften en schenkingen

Informatie over giften, periodieke schenkingen, legaten en erfstellingen


Incidentele schenkingen (giften)


Incidentele schenkingen zijn fiscaal voor u aftrekbaar, voorzover zij geschonken worden aan een door de fiscus erken ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Het Education Fund Holy Family heeft in 2012 opnieuw van de belastingdienst de ANBI-status verkregen.

De bedragen zijn voor u aftrekbaar voorzover ze samen méér zijn dan 1% van uw onzuiver jaarinkomen (met een minimum van € 60) en niet meer dan 10% van uw onzuiver jaarinkomen.

Desgevraagd moet u bewijsstukken kunnen overleggen.

De jaarlijkse betaling van de vaste donateurs en de adoptie van een van de kinderen in Ofcolaco valt binnen deze categorie van incidentele schenkingen.


Informatie over het schenkingsrecht en het successierecht


Een ANBI betaalt geen belasting over erfenissen en schenkingen. Een schenking aan een ANBI is daarnaast aftrekbaar van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting van de schenker.


Periodieke schenkingen


Fiscaal gezien kan het voor u gunstiger zijn in plaats van ieder jaar éénmalig een gift te schenken, periodieke schenkingen aan de Stichting Education Fund HFCC te doen.


Uw gift is een periodieke gift als:

 

De Stichting Education Fund HFCC een legaat toekennen of laten participeren in de nalatenschap


U kunt per notariële akte een legaat aan de Stichting Education Fund HFCC toekennen of de stichting anderszins in uw nalatenschap betrekken.

Page in English