Web master: Frank Kraak

Education Fund Holy Family

Met de directie van het Holy Family Centre is afgesproken, dat de fondsen bij de Stichting in beheer blijven, en dat voor noodzakeljke uitgaven per keer een verzoek zal worden gedaan.

Dit verzoek zal worden beoordeeld tegen de achtergrond van de doelstelling van het fonds, waarna door het bestuur zal worden beslist over honorering ervan.


Met ingang van 2010 beschikt het fonds ook over een bankrekening bij de ABSA bank in Zuid-Afrika. De gegevens van deze rekening (in Zuid-Afrikaanse Randen) zijn eveneens via deze pagina te raadplegen.

 

Omdat ons primaire doel is fondsen te verwerven voor de Holy Family willen we u graag op de hoogte houden van de financiele positie van de stichting.


De actuele balanspositie (Balance) en het overzicht van baten & lasten (Assets & Liabilities) worden op deze pagina's weergegeven (in het Engels).


Met ingang van 2015 worden de rekeningen van Tshepang Education Fund opgenomen in het overzicht van Education Fund Holy Family


Klik voor downloads in de menukeuze hieronder.
Financieel overzicht per jaar:Financiën/Finance

With came to the agreement with the directress of Holy Family Centre that the assets of the fund will be managed by the foundation.

For necessary expenses Holy Family Care Centre will apply for reembursement by sending a funding request, which wil be evaluated by the board with reference to the aims of the foundation.Starting 2010 our foundation also has a South African bank account (ABSA Bank).

 Financial information concerning this account (in South African Rand) is published on these pages as well.


Because fund raising is our primairy goal we like to keep you informed about the financial position of the foundation.Therefore you will find the actual survey of assets & liabilties and our balance-sheet on these pages.


Starting 2015 the account of Tshepang Education Fund will be incorporated in the survey of Education Fund Holy Family.


Click to download on the menu bar belowFinancial survey per year:

Education Fund Holy  Family

Tshepang Education Fund